Aplikácia vibračného motora v betonárskom priemysle

Vibračné motory sú široko používané vo vodnej energetike, výrobe tepelnej energie, stavebníctve, stavebných materiáloch, chemickom priemysle, baníctve, uhoľnom, hutníckom, ľahkom priemysle a ďalších priemyselných odvetviach.Pri stavbe vodných elektrární sa vibračné motory používajú hlavne vo vibračných sitách, vibračných podávačoch a iných zariadeniach na odstránenie nečistôt, ako je pôda a bahno vo vode, čím sa zabezpečuje normálna prevádzka vodných elektrární.Pri výrobe tepelnej energie sa vibračné motory používajú hlavne v dopravných zariadeniach, skríningových zariadeniach a iných zariadeniach na zlepšenie efektívnosti výroby, zlepšenie výkonu zariadenia a zníženie strát komponentov.V stavebníctve a priemysle stavebných materiálov sú vibračné motory tiež veľmi dôležitými zariadeniami, ktoré sa používajú najmä v betónových výrobkoch, cementových výrobkoch, spracovaní kameňa a iných oblastiach.V chemickom priemysle, baníctve, uhoľnom priemysle, hutníctve, ľahkom priemysle a iných priemyselných odvetviach môžu byť vibračné motory použité v preprave materiálu, triedení, vibráciách a iných oblastiach na zlepšenie efektívnosti výroby a kvality produktov.Stručne povedané, vibračné motory majú širokú škálu aplikácií a hrajú dôležitú úlohu v mnohých priemyselných odvetviach.Tentokrát sa zameriame na aplikáciu vibračných motorov v betonárskom priemysle.
p1
Preosievanie

Vibračné motory sú nepostrádateľným kľúčovým zariadením v komerčnej výrobnej linke betonárni.Agregáty rôznych špecifikácií zmiešané po sušení na valci a zahriatí sa opäť rozdelia podľa veľkosti častíc, aby sa pred zmiešaním vykonalo presné meranie a triedenie.Vibračný motor je zodpovedný za meranie a určenie stupňovitosti pred miešaním betónu, čo priamo súvisí s kvalitou prípravy asfaltového betónu.Spoľahlivosť vibračného motora zabezpečuje presné váženie a triedenie po triedení, ako aj kvalitu a vysokú účinnosť prípravy asfaltovej zmesi.
p2
Pomocné miešanie

Vibračný motor je široko používaný pri dávkovaní betónu a zhutňovaní v stavebníctve a strojárstve.Miešačky a silá sú zvyčajne vybavené vibračnými motormi, ktoré sa používajú na zabránenie a odstránenie blokovacieho javu zdvíhania a zhlukovania materiálových síl v silách, nádržiach, žľaboch a rúrkových kanáloch, takže prášok sa prichytí k povrchu stroja. možno odstrániť čisté.Môže byť tiež použitý ako vibrátor na zabránenie adhézie v procese vibračnej prepravy sypkých materiálov v metalurgickom, minerálnom, chemickom, zlievarenskom a stavebnom priemysle.Celý stroj má plné tesnenie a vysokú pevnosť a pohodlnú demontáž a údržbu.
p3
Zhutňovanie

Vibračná platforma používa vibračný motor na pohyb a vibračný motor sa používa na výber synchrónneho smeru v skupinách, aby poháňal časť celého zariadenia, ktorá sa podieľa na vibráciách, aby vibrovala hore a dole, znížila vzduch a malé medzery v materiáli, a zlepšiť pevnosť a tuhosť cementobetónových prefabrikátov.
 
V stroji na výrobu cementových tehál sa vibračný motor používa na vibrácie a zhutňovanie zmiešaných tehál na zlepšenie hustoty a tvrdosti tehál.Môže tiež zlepšiť efektivitu výroby a kvalitu výroby celého stroja na výrobu cementových tehál, znížiť spotrebu energie a náklady na prácu, je nevyhnutnou dôležitou súčasťou.
 
3. Vo vibračnej betónovej forme vibračný motor poháňa vysokofrekvenčné vibrácie formy, aby sa betón rovnomerne rozložil vo forme, účinne eliminoval bubliny, zlepšil kompaktnosť a pevnosť tehly, zabránil vzniku pórov a prasklín v tehle, skrátiť čas vytvrdzovania tehly a znížiť výrobné náklady.Je to jedno z kľúčových zariadení na zabezpečenie kvality a efektívnosti výroby tehly.
p4
Nivelácia
 
Aplikácia vibračného motora v laserovom nivelačnom stroji je hlavne na pomoc pri realizácii vibrácií a vyrovnávania betónu.Vibračný motor generuje vysokofrekvenčné vibrácie, aby poháňal celú vibračnú dosku, aby rozvibroval betón, takže betón bude hustejší a rovnomernejší, zníži sa pórovitosť a chyby v betóne.Súčasne môže vibračný motor tiež pomáhať laserovému nivelačnému stroju pri vyhladzovaní betónu, aby sa zabezpečilo, že rovinnosť betónového povrchu spĺňa špecifikované normy.Vibračný motor má silnú ovládaciu schopnosť a prispôsobivosť, môže nastaviť frekvenciu vibrácií a amplitúdu vibrácií podľa rôznych betónových výrobkov a technických požiadaviek, aby sa dosiahol najlepší účinok vibrácií a vyrovnávania.Môže tiež pomôcť laserovému nivelačnému stroju rýchlejšie a presnejšie zistiť výšku a rovinnosť betónového povrchu v procese výstavby a zlepšiť efektivitu a kvalitu výstavby.Preto môže vibračný motor zlepšiť efektívnosť a kvalitu konštrukcie, znížiť náklady na výstavbu a je jedným z nevyhnutných dôležitých zariadení moderného stavebného priemyslu.
p5


Čas odoslania: 24. apríla 2023